Een (lang) woord over Agile portfolio.

Ja, ik ben ervan overtuigd dat Agile portfoliomanagement waardevolle oplossingen biedt voor bedrijven die te maken hebben met uitdagingen op het gebied van projectmanagement.
Het biedt een kader voor prioritering en focus, waardoor organisaties projecten kunnen selecteren en zich kunnen concentreren op die projecten die aansluiten bij de strategische doelstellingen. Dit zorgt voor een optimale toewijzing van middelen, waaronder tijd, budget en talent, aan initiatieven die de meeste waarde opleveren.
Door de versnippering van middelen over talloze projecten te voorkomen, kunnen teams zich concentreren op de grootste bedrijfswaarde, wat leidt tot betere slaagkansen van projecten en een maximaal terugverdieneffect. Start met stoppen en stop met starten.

Als agile portfoliomanagement op de juiste manier wordt toegepast, optimaliseert het de toewijzing van middelen en pakt het de traditionele uitdagingen van projectmanagement aan.
Door portfolioprioriteiten af te stemmen op strategische waarde, kan het portfolio de beschikbare middelen optimaal inzetten, knelpunten identificeren en oplossen, werklasten in balans brengen en zorgen voor een juiste toewijzing van middelen terwijl teams effectief kunnen samenwerken.
Dit verhoogt de productiviteit, beperkt het risico op vertragingen en verbetert het gebruik van middelen.
Deze optimalisatie zorgt op haar beurt voor hogere efficiëntieniveaus, voorkomt burn-out en handhaaft een duurzaam werktempo, wat uiteindelijk leidt tot betere projectresultaten en algehele bedrijfsprestaties.
Het is een sprint, geen marathon.

Executive leadership speelt echter een cruciale rol in agile portfoliomanagement.
Zij bepalen de strategische richting, doelen en prioriteiten en zorgen ervoor dat projecten aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie.
Door beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen, budgettering en projectselectie, geven uitvoerende leiders richting aan de projectteams en het PMO.
Ze creëren een cultuur van flexibiliteit en aanpassingsvermogen door de agile mindset te omarmen, agile praktijken te promoten en teams aan te moedigen om verandering te omarmen. Leiders stellen teams in staat om beslissingen te nemen, projectplannen aan te passen en te reageren op veranderende omstandigheden.
Zo stimuleren ze een omgeving waarin risico’s effectief worden beheerd en mislukkingen worden gezien als leermomenten. Deze leiderschapsbenadering creëert een cultuur van wendbaarheid, samenwerking en voortdurende verbetering, die essentieel is voor succesvol agile portfoliomanagement.
Door deze principes te omarmen kunnen organisaties de oplevering van projecten verbeteren, voldoen aan de verwachtingen van de klant en bedrijfsgroei stimuleren.

Leidinggevenden die alle prioriteiten en/of urgenties tot prioriteit 1 verklaren, hebben niet langer controle over hun portfolio. In agile hebben ze niet langer controle over hun strategische resultaten.

Misschien moeten we investeren in het juiste type leiderschap om de mogelijkheden van Agile ten volle te benutten?