Beleidsverklaring

Beleidsverklaring 16 juni 2024

Percom Consultants

Percom Consultants is als bedrijf ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen tot fijnere werkomgevingen en een vrijere toegang tot kennis voor iedereen op (weg naar) de arbeidsmarkt.

Wij beschouwen onszelf niet als consultants. Wij zijn een facilitator van jouw succes

Percom Consultants is opgericht door Ruben Persoone, hij vormt het bestuur.

Initiatieven worden uitgevoerd door hemzelf of ZZP’ers.

De klanten staan centraal bij Percom Consultants. Percom Consultants is een no-nonsens organisatie die van korte lijnen houdt.

 

Missie

Het doel van Percom Consultants is bedrijven vooruit helpen. Meer omzet, groei en tevredenheid.

De focus van Percom Consultants ligt in de breedste zin op duurzaam advies geven en bedrijven helpen hun potentieel te behalen. De belangrijkste vraag die gesteld wordt is hoe bedrijven met de reeds beschikbare middelen kunnen groeien.

Hierdoor brengen de diensten van Percom Consultants geen zware investeringen met zich mee, maar kunnen onze klanten aan de slag met onze kennis en hands-on mentaliteit om zichzelf verder ontwikkelen.

Regelmatig vooruitgang boeken is beter dan uitgesteld succes van dat ene grootse traject.

 

Visie

De focus die Percom Consultants brengt, zorgt niet alleen voor enthousiaste medewerkers, maar ook voor tevreden klanten.

Resultaten kunnen onder andere zijn dat werknemers meer werkplezier, managers meer loslaten om beter grip op resultaten hebben, zwakten worden omgezet in kansen en sterkten van de organisatie worden (beter) benut.

Finaal is de klant steeds winnende partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een sterkere organisatie.

Onze diensten kunnen worden afgenomen door middel van trainingen en coaching, interim-trajecten en consultancy.

 

Ons engagement

 

Percom Consultants biedt bedrijven en haar personeel een helpende hand om samen gewenste doelen te halen. Deze samenwerking vindt tussen Percom Consultants en de opdrachtgever(s) plaats, maar ook tussen de opdrachtgevers en personeel. Er wordt eenheid gevormd en eenheid vorm je samen.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van Percom Consultants goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft Percom Consultants een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001. Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne projectevaluaties, compliance op Wet- en regelgeving, klanttevredenheidsanalyses, milieuaspectanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

De scope van het ISO managementsysteem is bepaald als:

Het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van zakelijk diensten inzake projectondersteuning, organisatieverbetering en bedrijfsopleidingen.

Plaats, Datum

 

Bergen op Zoom, 1 december 2023
Naam

 

Ruben Persoone

 

 

onze diensten

Consultancy

Projectmanagement

Gastspreker