Risico en agile stakeholders

Vorige week verkenden we drie Agile rollen – de Product Manager, Scrum Master en Portfoliomanager. Nu wagen we ons in de vaak turbulente wateren van stakeholder- en risicomanagement en hoe die drie zich daarin onderscheiden.

Het managen van stakeholders en risico’s in Agile initiatieven is als het navigeren van een schip door onvoorspelbare zeeën. Stakeholders, met hun uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen, zijn als de verschillende stromingen en winden die ons zonder waarschuwing van koers kunnen veranderen. Risico’s zijn de verborgen riffen en plotselinge stormen die het succes van onze reis bedreigen.

De Product Manager houdt als navigator de horizon goed in de gaten. Hij stippelt de koers uit en past de product roadmap aan aan de wind en stromingen van de belanghebbenden zodat we steeds waardevol werk verzetten. Het is die vooruitziende blik die anticipeert op veranderingen en het product naar succes stuurt.

Aan het roer zorgt de Scrum Master ervoor dat het schip soepel door de dagelijkse golven vaart. Zij zijn de spil in het signaleren en beheren van risico’s en houden de bemanning gefocust en gecoördineerd. Hun expertise in het onderhouden van duidelijke communicatie is als een kompas dat iedereen in de juiste richting wijst zodat we ook voorbereid zijn op veranderingen.

De Portfolio Manager houdt toezicht op het schip (en soms op een hele vloot). Zij zetten de koers uit voor alle projecten, balanceren de toewijzing van middelen aan initiatieven en zorgen ervoor dat elk project krijgt wat het nodig heeft om zijn eigen stormen te doorstaan en tegelijkertijd bij te dragen aan de algemene doelen.

Het bedrijfsmanagement wordt vaak vergeten omdat zij de vuurtorenwachters zijn, die de visie en strategie van de organisatie uitdragen. Minder aanwezig in de storm, maar cruciaal bij het zetten van de toon voor betrokkenheid van en risicotolerantie. Zij zorgen ervoor dat de Agile teams de steun en richting krijgen die ze nodig hebben.

Effectief stakeholder- en risicomanagement in Agile vereist een gezamenlijke inspanning:

Door onze rollen te begrijpen en te omarmen, kunnen we deze uitdagingen met succes aangaan.