Inzetten voor een betere wereld

Percom Consultants is als bedrijf ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen tot fijnere werkomgevingen en een vrijere toegang tot kennis voor iedereen met toegang tot de arbeidsmarkt.

Wij zijn ons altijd bewust geweest van onze ecologische voetafdruk. We hebben onszelf lange tijd ambitieuze doelen gesteld, van het aandrijven van onze werkomgeving met 100% hernieuwbare elektriciteit tot het bijdragen tot circulaire economie.

En toen we in 2010 startten met de CO2-uitstoot van onze opdrachten te compenseren, benadrukten we dat dit een belangrijke mijlpaal was, maar niet het einde van onze duurzaamheidsreis. Klimaatverandering blijft een altijd aanwezige bedreiging voor ons milieu en de mensheid, en we zijn gebonden en vastbesloten om alles te doen wat in onze macht ligt om niet alleen een koolstofneutraal bedrijf te blijven, maar ook om reducties in onze totale voetafdruk te stimuleren.

Milieudoelstellingen:

Onze eerste doelstelling hebben we gehaald. We zijn op onze nieuwe locatie in 2022 overgeschakeld op 100% groene stroom uit Nederland.

Daarnaast hebben we ook investeringen gedaan om zelfbedruipend te zijn in onze energiebehoefte. Aan de hand van doorgezette investeringen willen we tegen 2030 in 80% van onze eigen energiebehoefte voldoen.

Vanaf 2025 zullen wij in staat zijn om de CO2-impact van onze volledige bedrijfsvoering te compenseren.

De inspanningen om dit ambitieuze doel te bereiken zullen elke hoek van het bedrijf raken en vereisen de inzet van onze teams en partners over de hele wereld.
Naast de vele acties die we al ondernemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, richten we ons steeds meer op het werken met duurzame leveranciers, het stimuleren van het koolstofvrij maken van onze partnerketen, en het aanpakken van mogelijkheden voor schonere afhandeling.

Sociale doelstellingen

Van het vroege begin was een deel van onze werking steeds met in partnerschap met organisatie die ons helpen om optimaal in te zetten om die groepen te bereiken die traditioneel geen toegang hebben tot professionele bijscholing.

In 2017 hebben we hier een extra omslag gemaakt door een reeks opleidingen aan te bieden via een partnernetwerk dat actief inzet op iedereen die toegang tot de arbeidsmarkt zoekt en door dit aan te bieden aan democratische prijzen, vaak met extra subsidiëringsmogelijkheden voor de deelnemers.

Een deel van het antwoord ligt in het consistent uitbreiden van onze samenwerking met partners zoals het Vlaamse Syntra. Op deze manier democratiseren wij de toegang tot vakkennis voor particulieren en social-profit.

Intussen hebben we zo al meer dan 500 deelnemers kunnen ondersteunen in hun kennisvergroting.