Inzetten voor een betere wereld

Percom Consultants is als bedrijf ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen tot fijnere werkomgevingen en een vrijere toegang tot kennis voor iedereen op (weg naar) de arbeidsmarkt.

Wij zijn ons altijd bewust geweest van onze ecologische voetafdruk. We hebben onszelf lange tijd ambitieuze doelen gesteld, van het aandrijven van onze werkomgeving met 100% hernieuwbare energie tot het bijdragen tot circulaire economie.

Toen we in 2010 startten was CO2-compensatie een nieuw concept. Intussen streven we ernaar om tegen 2025 onze afdruk volledig te compenseren. En hoewel dit een belangrijke mijlpaal is, is het zeker niet het einde van onze duurzaamheidsreis. Klimaatverandering blijft een fundamenteel onderdeel van onze managementkeuzes, en we zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen om  een koolstofneutraal bedrijf te worden en blijven.

Milieudoelstellingen:

In mobiliteit en energie kunnen we met investeringen een verschil maken om om zelfbedruipend te zijn in onze energiebehoefte. Aan de hand van doorgezette investeringen willen we tegen 2030 tot 80% van onze eigen energiebehoefte voldoen.

Vanaf 2025 zullen wij in staat zijn om de CO2-impact van onze volledige bedrijfsvoering te compenseren.

De inspanningen om dit ambitieuze doel te bereiken zullen elke hoek van het bedrijf raken en vereisen de inzet van onze teams en partners over de hele wereld.
Naast de vele acties die we al ondernemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, richten we ons steeds meer op het werken met duurzame leveranciers, het stimuleren van het koolstofvrij maken van onze partnerketen, en het aanpakken van mogelijkheden voor schonere afhandeling.

Sociale doelstellingen

Van het vroege begin was een deel van onze werking steeds in partnerschap met organisaties die ons helpen om kwetsbare groepen te bereiken die traditioneel minder toegang hebben tot professionele bijscholing.

In 2012 hebben we hier een extra omslag gemaakt door een reeks opleidingen aan te bieden via een partnernetwerk dat actief inzet op iedereen die toegang tot de arbeidsmarkt zoekt en door dit aan te bieden aan democratische prijzen, vaak met extra subsidiëringsmogelijkheden voor de deelnemers.

Een deel van het antwoord op sociale vooruitgang ligt in het consistent uitbreiden van onze samenwerking met specialisten die op hun eigen manier doelgroepen kunnen bereiken. Op deze manier dragen wij ertoe bij dat vakkennis toegankelijk wordt gemaakt voor particulieren en social-profit.

Sinds 2015 hebben we daartoe actieve samenwerkingen met verschillende spelers in volwassenenonderwijs om deelnemers kunnen ondersteunen in hun kennisvergroting en carrièrepad. Vanaf 2025 is dit partnerschap ook verankerd in ons managementsysteem en volgen wij onze samenwerkingen structureel op.