Onze kernwaarden en onze impact

Percom Consultants is als bedrijf ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen tot fijnere werkomgevingen.

Onze Kernwaarden: People – Process – Performance

Bij Percom Consultants geloven we dat succes wordt gedreven door drie fundamentele pijlers: People, Process, en Performance. Deze kernwaarden vormen de basis van alles wat we doen en zijn de drijvende kracht achter ons streven naar uitmuntendheid.

People: Mensen Centraal

Bij Percom Consultants stellen we mensen centraal.
Onze focus op “People” betekent dat we investeren in de groei en ontwikkeling van onze medewerkers, klanten en partners.

Mensgerichtheid Wij geloven in een mensgerichte aanpak. Door aandacht te besteden aan de behoeften en ambities van onze medewerkers, creëren we een positieve en ondersteunende werkomgeving.

Talentontwikkeling We zetten ons in voor de voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden en competenties van ons team. Dit stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te bieden en te excelleren in onze dienstverlening.

Teamwork en Duurzame Relaties Samenwerking is de sleutel tot succes. We bevorderen teamwork en bouwen duurzame relaties op, zowel binnen ons bedrijf als met onze klanten en partners.

Inclusiviteit Bij Percom Consultants streven we naar een inclusieve werkomgeving waar diversiteit en gelijke kansen centraal staan.

Process: Efficiëntie en Innovatie

Onze focus op “Process” betekent dat we streven naar continue verbetering en optimalisatie van onze processen om de hoogste efficiëntie en kwaliteit te bereiken.

Efficiëntie Onze processen zijn ontworpen om efficiëntie en effectiviteit te maximaliseren, waardoor we consistente en betrouwbare resultaten leveren.

Kwaliteit en Innovatie Kwaliteit staat bij ons voorop. We implementeren hoge standaarden voor kwaliteitscontrole en zijn voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om onze processen te verbeteren.

Transparantie en Flexibiliteit We zorgen voor duidelijke en transparante processen die vertrouwen en voorspelbaarheid bevorderen. Onze processen zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en klantbehoeften.

Performance: Resultaatgerichtheid en Productiviteit

Bij Percom Consultants streven we naar tevredenheid. Onze focus op “Performance” betekent dat we gericht zijn op het behalen van meetbare resultaten en het overtreffen van verwachtingen.

Resultaatgerichtheid We hebben een sterke focus op het behalen van onze doelstellingen en streven naar meetbare resultaten die waarde toevoegen voor onze klanten.

Productiviteit en Doelgerichtheid Onze toewijding aan hoge productiviteit en doelgerichtheid zorgt ervoor dat we de best mogelijke diensten en oplossingen leveren.

Eigenaarschap en Klanttevredenheid Wij houden onszelf verantwoordelijk voor het leveren van hoge prestaties. Onze klanten staan centraal, en we streven ernaar hun verwachtingen te overtreffen en hen tevreden te stellen.

Onze Duurzaamheidsvisie

Hoewel we een kleine organisatie zijn, zijn we ons altijd bewust geweest van onze sociaal-ecologische impact. We hebben ons ambitieuze doelen gesteld, zoals een werkomgeving met 100% hernieuwbare energie. We streven naar een circulaire economie die mens, milieu, natuur en economie vooruithelpt.

We streven ernaar onze CO2-voetafdruk te neutraliseren of te compenseren. Dit is een belangrijke mijlpaal, maar slechts een deel van onze duurzaamheidsreis. Klimaatverandering blijft een kernonderdeel van onze managementkeuzes, en we werken aan een koolstofneutraal bedrijf met onze partners in de keten.

Milieu

Vanaf 2025 zijn wij in staat om de resterende impact volledige te compenseren in CO2-impact van onze bedrijfsvoering.
We streven naar samenwerkingen met duurzame leveranciers en stimuleren een koolstofvrije partnerketen.

Sociaal

We ondersteunen sinds het begin organisaties in het sociale middenveld. Met ons een opleidingsmerk Kaizen Crew richten we ook gericht op betaalbare trainingen om kennis toegankelijk te houden. Sinds 2015 werken we samen met verschillende partners in volwasseneneducatie om deelnemers te ondersteunen in hun kennis en carrière. Op die manier willen wij bijdragen tot het democratiseren van vakkenis; met een klemtoon op betaalbaarheid’; voor de particuliere deelnemers, MKB/KMO, zorg en social profit.

Vanaf 2024 verankeren we deze partnerschappen in ons managementsysteem voor structurele opvolging.