AXA Bank

AXA bank is een bank/verzekeraar die haar IT departement wou laten groeien naar proces eigenaarschap.

 

In dat kader mochten wij verschillende teams begeleiden bij het ontwikkelen van een procesvisie, de technieken voor documentatie en procesoptimatisatie.