Open communicatie als geheim wapen

Je hebt vast al horen praten over teams met een juiste spirit.

Een groep waar het gewoon klikt en waar iedereen samen schakelt.

Elke manager wordt blij van goed functionerende teams, en toch weten we nog steeds niet goed waarom het ene team zo productief is en een ander team dan weer niet.

Vroeger werden er massaal team buildings georganiseerd, of men zocht die ene “leider” die de boel wel draaiende zou houden. Het goeie nieuws is dat het helemaal zo mysterieus niet hoeft te zijn. Je kan namelijk perfect nagaan wat zo een team sterk maakt: hun communicatiepatronen.

Mensen zijn immers sociale dieren. Onze interacties in een groep zeggen dus heel veel over hoe een groep samenwerkt. Onderzoekers van het MIT zijn dit spoor gaan onderzoeken. In heel verschillende sectoren, van banken tot de medische wereld; van operationele teams tot senior management. En de conclusie is verrassend eenvoudig: het is vooral bepalend dàt we communiceren. Niet zozeer wàt we communiceren. Communicatiepatronen binnen een team is zelfs een perfect voorspellende factor voor succes.

De beste manier om een succesvol team te bouwen is dus niet die IQ testen af te nemen en je blind te staren op de intelligentie van je nieuwste aanwervingen. Je wilt een team bouwen dat samen werkt en deelt. Een groep met complementaire vaardigheden die communiceren met elkaar om de opdracht te klaren.

Wat maakt dan dat net die communicatie zo succesvol is?

Nou dat heeft het MIT ook in kaart kunnen brengen. En dit zijn de eigenschappen van een succesvol team:

  1. Iedereen in het team praat ongeveer evenveel als hij luistert. En iedereen houdt zijn bijdragen kort en innemend.
  2. Teamleden zijn niet achter hun keyboard aan het werk maar hebben face-to-face contact. Bovendien zijn de conversaties die ze voeren en gebaren die ze maken energiek.
  3. Teamleden zijn niet afhankelijk van hun leidinggevende. Ze hebben rechtstreeks contact met elkaar – en niet alleen met de teamleider die dan weer dispatcht.
  4. Teamleden zijn spontaan in hun interacties. Ze bespreken dingen ook via de achterdeur en zijdelings, waardoor er meer ruimte is voor creativiteit.
  5. Teamleden zijn niet geïsoleerd binnen hun team. Integendeel,  ze begeven zich regelmatig buiten de groep, gaan op verkenning en delen hun ontdekkingen met het team.

Wat betekent dat nou voor jou als organisatie? Het geeft ons wel een paar duidelijke indicaties wat een team nodig heeft om goed te werken. Je wilt een team dat golven maakt. Een team dat met elkaar praat en luistert en de tijd neemt om face-to-face een dialoog te voeren ipv via mail. Je hebt energie nodig in dit team. De energie in het team moet bovendien evenredig verdeeld zijn zodat iedereen evenveel interactie heeft met elkaar. Als dat het geval is, weet je dat er een hoge waarde aan engagement is. En je wilt dat jouw team niet opgesloten zit op hun eiland, maar dat ze actief contact hebben met andere teams. Hier komt creativiteit vandaan.

Technieken als actief luisteren, coaching en dienend leiderschap zijn sleutel om dit soort gezonde werkvloer uit te bouwen.