Lean processen in FMCG Benelux

Wat was de situatie bij de klant?

Als multinational had onze klant vele uitdagingen. Een grote organisatie verliest best wat van haar flexibiliteit. Verbeterpotentieel in kaart brengen wanneer de cijfers goed blijven was een uitdaging want je lijkt goed bezig. Toch hoorde je op het terrein veel medewerkers die worstelden met de bestaande werkwijze en die de zaken anders wilden aanpakken.

“Cijfers zijn niet genoeg en door alleen maar actie te nemen als de cijfers tegenvallen, blijf je brandjes blussen zonder diepere vragen te stellen” vertelde een van de projectmanagers in het traject.

De oplossing waaraan we mochten meewerken?

Op enkele maanden tijd werd de volledige werkwijze kritisch geëvalueerd. Werkprocessen werden geherdefinieerd, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden uitgewerkt en er kwam veel meer ruimte voor initiatief bij de uitvoerende laag.
Het oude managementmodel ging deels op de schop, waardoor er veel ademruimte kwam voor verbetering, maar ook kreeg het management eindelijk tijd om haar kerntaken waar te nemen. In plaats van de brandjes te blussen en van prioriteit naar prioriteit te rennen kon er opnieuw echt aangestuurd en geanticipeerd worden .

Het was een combinatie van digitalisatie, waar de oude SAP omgeving een dringend onderhoud kreeg, en een doorgedreven vereenvoudiging van werkprocessen én beslissingssystemen.

De Percom touch?

Een verandering die zo abrupt is moet goed begeleid worden.

Uiteraard op het terrein, maar ook in de directiezaal en bij het middenkader. Er waren twijfels, er was onzekerheid. Er waren oprecht mooie momenten van kwetsbaarheid die nodig waren om samen als 1 ploeg deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Te vaak wordt onderschat hoe hard verandering inbeukt op de leidinggevenden. Zij worden geacht de boel stabiel te houden, maar bij echt grote veranderingen krijgen ook zij een hoop te verwerken.

Wij mochten instappen in de workshops. De medewerkers dachten actief mee hoe we het werk morgen zouden uitvoeren.

Iedereen in de organisatie kreeg helderheid over de doelen en de bijdragen. Meer focus, meer succes en meer fun.

“Zo veel goede ideeën zijn uit deze oefening gekomen. De motivatie is bij iedereen gegroeid en iedereen kan en durft nu ook actiever een rol te spelen in de toekomst van dit bedrijf”

Organsatie in cijfers

  • 700 lokale medewerkers,
  • 450.000K omzet
  • producten aanwezig in haast elke supermarkt

Gebruikte technieken

  • Lean Management
  • Design Thinking
  • Process Design
  • Value Stream
  • Root Cause Analysis