Inclusief leiderschap

Als leidinggevende of bestuurder van een divers team worstel kom je wel eens voor uitdagingen te staan in de samenwerking.

Binnen deze workshops en trainingen richten we ons op leidinggevenden in de ruimste zin, van teamleaders tot bestuursleden.

We werken samen aan de ontwikkeling van inclusieve leiderschapsvaardigheden die helpen aansluiting te vinden bij diverse mensen en meningen. Samen met de deelnemers werken we aan bewustwording. We zoeken interactief naar praktische handvatten waarmee iedereen in staat moet zijn om bij te dragen aan een team waarbinnen iedereen zich gewaardeerd voelt en waar echt ruimte is voor diversiteit.

Aanmelden