Inclusief Samenwerken

Jouw team of organisatie is cultureel divers en de samenwerking kan voelbaar beter. Je voelt sommige negatieve gedragingen:

We begeleiden organisaties in het succesvol samenwerken met mensen van verschillende achtergronden.

Tijdens de workshops en trainingen werken we samen aan bewustwording en leren we elkaar beter begrijpen door inzicht te krijgen in elkaars verschillen èn vooral overeenkomsten.

Deelnemers ontwikkelen inclusieve vaardigheden. We zoeken samen naar praktische handvatten die helpen om elkaar beter te begrijpen en te accepteren, waardoor er een effectievere en succesvollere samenwerking tot stand wordt gebracht.

Aanmelden