Lean Orange Belt

Wat houdt de Orange Belt training in?

De orange belt is een niveau hoger dan de yellow belt. In de originele belt structuur bestaat deze belt niet. Toch wordt de orange belt vaak gebruikt om aan te duiden dat het niveau hoger is dan een yellow belt, maar nog geen green belt is. Deze is uiterst handig in een dienstenomgeving waar productie niet meteen aan de orde is en de zwaardere statistiek op de tweede plaats komt.

Ten opzichte van de yellow belts hebben ze net meer tools en kennis tot hun beschikking en worden zij geacht het initiatief te nemen. Ze leiden kleinschalige verbetersessies zoals workshops of dag- en weekstarts.

Aan het eind van deze lesreeks:

Hoe lang duurt deze Lean training?

Deze training duurt 3 dagen, van 9:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Wie kunnen er deelnemen aan de training?

De opleiding is voor iedereen die zonder voorkennis wil starten met het verbeteren van werkprocessen met Lean en hier een leidende rol in geacht wordt te spelen.

Je kunt aan de orange belt training deelnemen zonder enige voorkennis. Het is dus ook niet nodig om eerst een yellow belt te volgen.

Kan problemen oplossen op teamniveau en binnen administratie ook afdelingsniveau, is beperkt in staat om de werkvloer te coachen in Lean (Six Sigma) en ondersteunt de Green Belt als die er zou zijn.

Aanmelden