Project Management Professional

Het leiden van een project is veel meer dan plannen alleen!

Als projectleider wordt je betrokken bij het opstarten en uitwerken van nieuwe projecten?

Je wens met jouw kennis te verdiepen?

Of je zoekt jezelf verder te ontwikkelen tot professioneel project manager?

De kansen op succes bij een project hangen sterk af van het projectteam, maar ook van het definiëren van doelen, het begrijpen van de (politieke) context waarbinnen u opereert, het beheer van de kosten en tal van andere factoren.

Het programma “Projectmanagement Professional” biedt je alles dat u nodig heeft om jouw toekomstige projecten tot een goed einde te brengen!

Aanmelden