Van Product Backlog naar resultaat: 1+1=3

Vorige keer bespraken we hoe je een Product Backlog kunt gaan samenstellen.

Vandaag willen we wat dieper ingaan op hoe je nu de stap kan zetten naar een resultaat. Het scrum team is een krachtige en flexibele productiecel. Hoe stuur je die nu goed aan doorheen het traject?

Je Product Backlog is nu duidelijk geprioriseerd. Je kan dus starten met “Verfijnen”. Wat betekent dat nu echt?

Je zal een extra laagje informatie moeten geven. Geen diepgaande functionele analyses om mee  te starten, maar echt inzicht. Je gaat de stap zetten naar User Stories.

Een User Story is zoals het klinkt een verhaaltje. Je beschrijft kort maar krachtig hoe iets moet werken in de beleving van de gebruiker. En dat gaat niet altijd over een leien dakje. Reden dat we vaak ook aan onze User Stories een statusje geven zodat iedereen weet wat klaar is om mee aan de slag te gaan en wat niet.

Laat ik beginnen met een eerste mythe te doorbreken. NEEN, een User Story moet niet “af” zijn voordat je team ermee aan de slag mag gaan. Het hele doel van Agile te werken is toch net dat je experimenteert en lekker interactief samenwerkt met de klant? Waarom zou je dan opnieuw verschillende fasen lanceren en pas na de volledige analyse en beschrijving van een User Story gaan nadenken over de uitwerking ervan?

Wij geven aan een User Story vaak gewoon een indicatie:

Raw: deze User Story staat nog in de kinderschoenen. We hebben de ruwe ideeën van onze klant dan wel gevat, er zijn best nog wel wat vragen voordat we dit aan het werken krijgen. De Product Owner is hier heel actief met het prioriseren van de User Stories, zodat de meest waardevolle worden meegenomen naar ontwikkeling.

Ready: deze User Story zijn klaar voor de ontwikkeling. Hier beginnen we als team ermee te spelen. De Product Owner is ook hier cruciaal. Hij is hands-on, aanwezig, bereid en beschikbaar. Hij beantwoord vragen vanuit het team, hij stemt af met de klant bij onduidelijkheden, hij helpt bottlenecks weg te werken. Het hele team is hier aan het kokkerellen.

Done: deze User Stories zijn verwerkt. Alles dat in het verhaal van de klant naar voren komt is verwerkt, de verrijking is rond, we zijn klaar voor release.The short-term product backlog consists of three types of user stories: raw, ready, and done user stories

Daarnaast ben je als Product Owner niet alleen bezig met de potjes die nu op het vuur staan, maar ook met wat de toekomst brengt. De bestaande Product Backlog moet ook bijgehouden worden.

Als de lijst te lang wordt, neem je de items die al een tijdje in de koelkast zitten. Zijn ze nog relevant? Gaan we dit nog ontwikkelen?

Als je een release plan klaar hebt, houdt jouw backlog dan nog wel steek in functie van dat plan?

The sprint backlog is an executable list that includes one or more sprints

Jouw Product Backlog is een krachtig hulpmiddel voor de product manager, omdat het een stap is van strategisch denken naar dagelijkse uitwerking. De uitdagingen liggen in het relevant houden voor het team en het levend houden bij de klant. Je bent bezig met het beheren, prioriteren, updaten en onderhouden van de backlog zodat je zeker bent dat je geweldige producten bouwt en je ontwikkeling steeds verbetert.