Verhoogt procesmatig werken de motivatie?

Volgens een studie door Gallup, is slechts een minderheid van werknemers in westerse landen betrokken bij hun werk. In Duitsland zitten ze intussen enkele decennia aan een verontrustend laag cijfer. Slechts 11 tot 17% van de medewerkers is echt geëngageerd. En dit cijfer is stabiel sinds 2001. Geen globale recessie, geen covid pandemie heeft  er iets aan veranderd.  (hier vind je meer informatie over dit rapport)

De kosten ervan zijn buitengewoon hoog. Puur financieel praten we over een impact van 96 tot 114 miljard Euro. Per jaar!

Maar de menselijke kost die achter dit cijfer verborgen gaat is al even indrukwekkend.

Als we dat omdenken, mogen we stellen dat er enorm veel potentieel voor verbetering is. En dat verbeterpotentieel is enorm. Door de betrokkenheid bij de slechtst scorende bedrijven te verhogen kan je:

Ik ben niet de grootste fan van Simon Sinek, maar hij zei het wel mooi: “Working hard for something we don’t care about is called stress: Working hard for something we love is called passion.”

Zou er dan geen methode zijn die zowel financieel als menselijk een verschil kan maken?

Breng jouw medewerkers dichter bij de klanten

Met uitzondering van verkopers, weten veel werknemers niet wie de klanten van het bedrijf zijn – of meer specifiek, de klanten van het proces. Laat staan dat ze ooit klanten ontmoeten.

Door jouw mensen aan klanten te verbinden, kunnen ze veel beter begrijpen wat klanten belangrijk vinden en hoe kwaliteit en gebreken de klanten en hun activiteiten of het bedrijf beïnvloeden.

Bovendien haalt je jouw mensen “uit de anonimiteit” en kunnen ze trots zijn om rechtstreeks van klanten te horen hoe belangrijk hun werk voor de klanten is.

Luister naar veeleisende klanten

Beperk deze ‘verbinding’ niet alleen tot tevreden klanten, want uw mensen zullen niet het meeste van hen leren. Ze zullen veel meer leren van kritische klanten.

Wij houden soms workshops waar we met back-office teams aan de slag gaan met de bemerkingen van een “moeilijke klant”. Als medewerkers begrijpen wat de klant echt nodig heeft is het veel eenvoudiger om samen met de klanten kwaliteitscriteria te bepalen om een succes concreet en tastbaar te maken.

Geef de teams erkenning

Niet alles hoeft een prijskaartje te hebben. Een schouderklopje doet wonderen. Streven naar perfectie is allemaal leuk en aardig, maar soms is goed ook goed genoeg. Een team dat in moeilijke omstandigheden toch nog een succesje scoort verdient die erkenning minstens even hard als dat team dat de voorzet er lekker intikte.

Wees zichtbaar op de werkvloer. Ken jouw teams en luister naar hen.

Gebruik de bedrijfsvisie

Elke bedrijf heeft wel een missie of visie geschreven. Die hoge doelen zijn er niet alleen om leuk over te komen bij de klanten, maar ook om jouw teams te motiveren.

Hoe spelen zij een rol in het verhaal? Iemand die batterijen bouwt voor Tesla kan helpen met auto’s te produceren. Of die persoon kan helpen de CO2 uitstoot van brandstofwagens te beperken. Het hangt er maar van af hoe je het ziet. Maar het een zal veel meer impact hebben op de intrinsieke motivatie.

Verandering begint bij zingeving

Elke fundamentele verandering in een bedrijf, vertrekt vanuit een bepaald doel. Te vaak wordt verandering bepaald door bestuurders en managers, zonder zelfs dat ze de reden uit leggen aan diegene die er invloed op hebben.

Wat doe jij of wat heb je al gedaan om teams méér zingeving te geven bij proceswerk of aan de zingeving van verandering in de organisatie?